Att starta ett apotek i Sverige kräver att man följer vissa regler och kriterier som är fastställda av svenska myndigheter. Här är en översikt över de viktigaste stegen och kraven för att starta ett apotek:

Vilka kriterier gäller om du ska starta upp ett apotek?

Vilka kriterier gäller om du ska starta upp ett apotek?

Kanske vill du sommarjobba på ett apotek. Vill du sommarjobba så har du lite tips här hur du kan gå till väga.

Kriterier och krav för att starta ett apotek i Sverige:

 1. Tillstånd från läkemedelsverket:
  • För att få driva ett apotek i Sverige måste du ha tillstånd från Läkemedelsverket. Ansökan om tillståndet innefattar att visa att du uppfyller alla lagliga krav och har de nödvändiga resurserna och kunskaperna för att driva ett apotek.
  • Tillståndet kräver att du visar att du har en lämplig lokal, att du kan säkra läkemedelsförsörjningen och att du har tillräcklig farmaceutisk kompetens.
 2. Lokal och utrustning:
  • Apotekslokalerna måste vara ändamålsenliga och uppfylla alla hygien- och säkerhetskrav. Lokalerna ska vara anpassade för att lagra och hantera läkemedel på ett säkert sätt.
  • Lokalerna måste ha den utrustning som behövs för att säkerställa en säker och korrekt hantering av läkemedel, inklusive temperaturkontroll för läkemedel som kräver det.
 3. Farmaceutisk kompetens:
  • Ett apotek måste ha farmaceuter med tillräcklig utbildning och erfarenhet för att kunna ge kvalificerade råd och hantera läkemedel på ett säkert sätt.
  • Apoteket måste ha en ansvarig farmaceut som har det övergripande ansvaret för läkemedelshanteringen.
 4. Ekonomiska resurser:
  • Du måste kunna visa att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva apoteket på ett hållbart sätt. Detta inkluderar kapital för att täcka startkostnader och löpande driftskostnader.
 5. Affärsplan:
  • En detaljerad affärsplan är nödvändig för att visa hur apoteket kommer att bedrivas. Affärsplanen ska innehålla information om marknadsundersökningar, målgrupp, konkurrens, tjänster som erbjuds, och hur apoteket ska marknadsföras.
 6. Läkemedelsförsörjning och -säkerhet:
  • Apoteket måste ha säkra och tillförlitliga rutiner för inköp, lagring och försäljning av läkemedel. Detta inkluderar att följa regler för receptbelagda läkemedel och att säkerställa att läkemedel hanteras enligt gällande lagar och föreskrifter.
 7. Tillsyn och kontroll:
  • Apoteket kommer att vara under tillsyn av Läkemedelsverket och måste följa alla deras föreskrifter och regelverk. Detta innebär regelbundna inspektioner och kontroller för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt lagkraven.
 8. Informationssäkerhet:
  • Apoteket måste ha system och rutiner på plats för att skydda kundernas personliga och medicinska information. Detta inkluderar att följa GDPR och andra relevanta dataskyddslagar.

Sammanfattning av processen:

 1. Förberedelse och planering:
  • Skapa en affärsplan.
  • Hitta en lämplig lokal.
  • Säkerställ att du har tillräcklig farmaceutisk kompetens.
 2. Ansökan om tillstånd:
  • Ansök om tillstånd från Läkemedelsverket.
  • Visa att du uppfyller alla krav på lokal, utrustning, personal och säkerhet.
 3. Uppstart:
  • Etablera apoteket enligt plan.
  • Implementera nödvändiga rutiner för läkemedelshantering och kundservice.
 4. Drift och tillsyn:
  • Följ alla regelverk och föreskrifter.
  • Förbered dig för regelbundna inspektioner och kontroller från Läkemedelsverket.

Genom att noggrant följa dessa steg och säkerställa att du uppfyller alla krav kan du framgångsrikt starta och driva ett apotek i Sverige.

Vilka olika apotekskedjor finns det dvs företag inom apotek?

I Sverige finns det flera apotekskedjor och företag som driver apotek. Här är några av de mest kända och största apoteksföretagen:

Större apotekskedjor:

 1. Apoteket AB:
  • Det största och äldsta apoteksföretaget i Sverige, som tidigare hade monopol på apoteksmarknaden. Apoteket AB har ett brett nätverk av apotek över hela landet och erbjuder ett stort sortiment av läkemedel och hälsoprodukter.
 2. Kronans Apotek:
  • En av de största privata apotekskedjorna i Sverige. Kronans Apotek har ett omfattande nätverk av apotek och erbjuder både receptbelagda och receptfria läkemedel, samt hälsoprodukter.
 3. Apotek Hjärtat:
  • Ägs av ICA Gruppen och är en av de största apotekskedjorna i Sverige. Apotek Hjärtat har många apotek runt om i landet och erbjuder ett brett utbud av läkemedel och hälsoprodukter.
 4. LloydsApotek:
  • Del av den internationella apotekskedjan LloydsPharmacy. LloydsApotek har flera apotek i Sverige och erbjuder läkemedel och hälsoprodukter.

Andra apotekskedjor och företag:

 1. Medstop:
  • En mindre apotekskedja som är en del av Apotek Hjärtat. Medstop har apotek i olika delar av Sverige.
 2. Apoteksgruppen:
  • En kedja av fristående apotek som samarbetar under ett gemensamt varumärke. Apoteksgruppen erbjuder läkemedel och hälsoprodukter och har apotek runt om i Sverige.

Onlineapotek:

 1. Apotea:
  • Sveriges största nätapotek som erbjuder ett brett sortiment av läkemedel, hälsoprodukter och skönhetsprodukter. Apotea är kända för sina snabba leveranser och konkurrenskraftiga priser.
 2. MedSams:
  • Ett nätapotek som erbjuder ett stort utbud av läkemedel och hälsoprodukter. MedSams fokuserar på att erbjuda bra service och snabb leverans.

Specialiserade apotek:

 1. Vårdapoteket:
  • Specialiserat på att tillhandahålla läkemedel och hälsoprodukter till vårdinstitutioner och patienter inom vårdsektorn.
 2. Apoteksgruppen Skåne:
  • En regional apotekskedja som erbjuder läkemedel och hälsoprodukter med fokus på kundservice och lokala behov.

Dessa apotekskedjor och företag erbjuder en rad olika tjänster och produkter inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel, hälsokost, skönhetsprodukter och andra hälso- och sjukvårdsrelaterade produkter. De flesta av dem har både fysiska apotek och onlinebutiker, vilket gör det enkelt för kunderna att få tillgång till de produkter och tjänster de behöver.

På spelbolag utan licens kan an spela för att vinna pengar om man vill slippa låna pengarna.