• medberoende

  Vad är medberoende? Del två-hur tillfrisknar man från medberoende?

  Att tillfriskna från medberoende är det möjligt? Hade du frågat mig för ett par år sedan hade jag sagt att som medberoende bär vi alltid på en skörhet och en större risk att falla tillbaka i ett destruktivt beteende. I dag vet jag att det är möjligt att tillfriskna från medberoende. I förra inlägget beskrev jag hur ett medberoende börjar https://sverigesbastaforetag.se/2023/02/18/vad-ar-medberoende-ofta-ligger-ett-medberoende-bakom-en-langtidssjukskrivning/och de olika faserna innan en medberoende når sin botten. Utmattning och depression är en medberoendes botten, från här kan du börja läka ditt medberoende. Det första steget på tillfrisknandet är att erkänna maktlöshet. Erkänna maktlösheten i att kunna förändra någon annan. I det första steget är jag också hjälpsökande. Jag…

 • medberoende

  Vad är medberoende? Ofta ligger ett medberoende bakom en långtidssjukskrivning

  Vad är medberoende? Det cirkulerar många missförstånd om vad medberoende är. Så vad är medberoende? Det finns de som tror att man är medberoende om man sitter och dricker vin tillsammans med sin alkoholiserade partner. Ett medberoende ser naturligtvis inte likadant ut för alla. Men det brukar finnas några gemensamma nämnare för de som har en medberoendeproblematik. Så här ser jag på det. För det första så brukar alla medberoende ha svårt att sätta hälsosamma gränser, dessutom har de ofta lätt att ta ett överansvar. De flesta av oss medberoende har dessutom utvecklat ett kontrollbehov. Grunden till medberoende läggs redan i vår barndom. Utifrån sett så kan det vara tydligt…

 • Okategoriserade

  Att möta sitt inre barn – Varför är det viktigt att vara den bästa föräldern till sig själv?

  Att möta sitt inre barn – vägen till läkning På min egen resa och i terapirummet har jag uppmärksammat vikten av att möta sitt inre barn. Mötet med vårat inre barn leder till läkning på riktigt. Vi behöver börja bemöta oss själva såsom den bästa föräldern möter ett barn. Hur gör man det då? Det vanliga är att vi bemöter vårat inre barn på ungefär samma sätt som våra föräldrar bemötte oss eller såsom vi tolkade att vi blev bemötta. Det skulle ju vara fantastiskt om våra föräldrar var felfria. Det är de väldigt sällan. Det är inte för att skuldbelägga eller göra dina föräldrar fel som det är viktigt…