medberoende

Vad är medberoende? Del två-hur tillfrisknar man från medberoende?

Det är möjligt att tillfriskna från medberoende
Att tillfriskna från medberoende är möjligt. Längtan efter lugn och ro är inte ouppnåelig.

Att tillfriskna från medberoende är det möjligt?

Hade du frågat mig för ett par år sedan hade jag sagt att som medberoende bär vi alltid på en skörhet och en större risk att falla tillbaka i ett destruktivt beteende. I dag vet jag att det är möjligt att tillfriskna från medberoende. I förra inlägget beskrev jag hur ett medberoende börjar https://sverigesbastaforetag.se/2023/02/18/vad-ar-medberoende-ofta-ligger-ett-medberoende-bakom-en-langtidssjukskrivning/och de olika faserna innan en medberoende når sin botten. Utmattning och depression är en medberoendes botten, från här kan du börja läka ditt medberoende. Det första steget på tillfrisknandet är att erkänna maktlöshet. Erkänna maktlösheten i att kunna förändra någon annan. I det första steget är jag också hjälpsökande. Jag börjar bli medveten om problematiken och börjar dela med mig. I det här steget ta hjälp av en terapeut som kan medberoende, du kan också besöka ALANON-grupper. Vissa kommuner har också bra anhörigstöd som hjälper bra åtminstone i början av processen.

Medberoendekurvan
Medberoendekurvan visar vägen från förnekelse till frihet

Vad är den medberoendes del?

När förståelsen kommer börjar jag se min del, en del hör här “mitt fel”. Det är inte det jag säger. Det är aldrig ditt fel, men som vuxen har du din del. Om jag t ex lever med en alkoholist. Jag kanske ringer och sjukanmäler. Hittar på historier för att skydda. Det leder att min anhöriga inte får ta konsekvenser av sitt handlande. Ett annat sätt är att jag stannar i en relation som inte är bra för mig. Det är inte mitt fel att min partner inte behandlar mig väl. Men min del är att jag stannar kvar eller inte sätter hälsosamma gränser.

Planhalvorna är ett verktyg som är otroligt hjälpsamt i nästa steg, kan skilja på ditt och mitt ansvar. Läs mer om planhalvorna härhttps://sverigesbastaforetag.se/2022/10/23/att-vara-pa-nagon-annans-planhalva-i-en-relation/

Som medberoende är det avgörande att börja kunna skilja på ditt och mitt ansvar. Som ni minns är en del av medberoendet att vi tar överansvar. Vi har svårt att skilja på andras känslor och behov och våra egna. Vi känner in andra och utplånar oss själva. När vi kan skilja på vad som är vårat ansvar och andras kan vi börja lägga ansvaret där det ska ligga. I det här steget behöver vi också utforska vårat kontrollbehov. Vad är det du försöker kontrollera som inte ligger i dina händer? Den här delen av tillfrisknandet är omvälvande. Här behöver vi utmana gamla sanningar och välja nya vägar. Nu får du

Att läka såren från sin barndom

Eftersom grunden till medberoende läggs redan i barndomen är det viktigt att vi läker trauman och svåra upplevelser som format oss. Inledningsvis arbetar man med de svåra upplevelser vi minns. Allt eftersom vi läker kan minnen som vi tidigare förträngt komma fram. Så småningom kommer du att hitta mer lugn, rädsla och oro minskar. När du upplever det vet du att du är på rätt väg. Du har förmodligen börjat lyssna till dina behov och känslor. Du kommer också uppleva att dina skuldkänslor minskar. Ju mer du fokuserar på dig och dina behov. Det betyder inte att struntar i andra människor. Du kan fortfarande vara omtänksam och hjälpsam. Den stora skillnaden är att du förstår att du kommer först. Du har blivit den viktigaste personen i ditt liv. Nu får du också uppleva ökad självkänsla och livskvalitet.

Kvitto på att du gjort arbetet med att tillfriskna från medberoende

Avslutningsvis vill jag säga att kvittot för mig, var när jag genuint kände att jag hjälpte andra för att jag ville inte för att det var mitt ansvar- Hade någon sagt så till mig för 15 år sedan hade jag inte förstått skillnaden. Befinner du dig vill jag verkligen rekommendera dig att ta kontakt med en terapeut som är kunnig inom medberoende. När vi börjar hjälpa andra för att vi vill ör det också lättare för oss att inte frånta andra ansvaret för sig själva. Vi förminskar inte andra genom att ta över det som egentligen är deras ansvar.

Resan till tillfrisknande har inte alltid varit lätt, men väl värd mödan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *