Okategoriserade

Att möta sitt inre barn – Varför är det viktigt att vara den bästa föräldern till sig själv?

Att möta sitt inre barn - du kan ge dig allt du inte fick av dina föräldrar
Att möta sitt inre barn. Du kan ge dig allt du inte fick av dina föräldrar. När du möter ditt inre barn på riktigt så är läkning möjlig

Att möta sitt inre barn – vägen till läkning

På min egen resa och i terapirummet har jag uppmärksammat vikten av att möta sitt inre barn. Mötet med vårat inre barn leder till läkning på riktigt. Vi behöver börja bemöta oss själva såsom den bästa föräldern möter ett barn. Hur gör man det då? Det vanliga är att vi bemöter vårat inre barn på ungefär samma sätt som våra föräldrar bemötte oss eller såsom vi tolkade att vi blev bemötta. Det skulle ju vara fantastiskt om våra föräldrar var felfria. Det är de väldigt sällan. Det är inte för att skuldbelägga eller göra dina föräldrar fel som det är viktigt att förstå vad du inte fick som barn. Dina föräldrar bar på sina sår som de inte förmådde att läka där och då. När du gör din läkning spiller det över på dina barn.

Vad säger anknytningsteorin att ett barn behöver?

Anknytning och acceptans – Det innebär bland annat skydd, kärlek, empati, validering, inkludering i sociala sammanhang och känslomässig vägledning. Här behövde dina föräldrar vara närvarande, inkännande och kärleksfulla. Dessutom krävdes förmågan att ha tillgång till alla känslor på ett sunt sätt. Detta för att kunna spegla barnet i alla känslor. Visa att de är ok och att om vi tillåter oss att känna så tar vi oss igenom alla känslor.

Färdighet och autonomi – Innefattar uppmuntran, anpassade utmaningar, praktisk vägledning och stimulans av självständighet och nyfikenhet. Dina föräldrar behövde ha förmågan och tålamodet att sätta sig in i din värld. Att se vad du behövde för utmaning. Hur du behövde stöttas och uppmuntras.

Struktur och gränser – Såsom konsekvensträning, hjälp med rutiner, organisation och planering, även perspektivträning och hänsyn gentemot andra. Även här krävdes det att dina föräldrar och andra vuxna hade förmågan att förstå dig, vad behövde du hjälp med? Vad klarade du själv?

Balanserad ansträngning och självmedkänsla – Förlåtelse vid misstag, uppmuntran till spontanitet. Realistiska förväntningar på krav, presterande och ansvarstagande. En bra förälder visar villkorslös kärlek även när deras barn inte beter sig klanderfritt. Har alltid en öppen famn oavsett vad som gått fel, stöttar och uppmuntrar på rätt nivå

Hur låter din inre förälder?

Vi har alla en röst inom oss som vi ibland kallar den inre kritikern. Det är den där delen i oss som sig saker som vi aldrig skulle drömma om att säga till andra. Det kan låta något i stil med: “Jag är ju helt hopplös”. “Jag är tjock” “Jag är värdelös” Varför kan jag aldrig… Den här inre föräldern eller kritikern skapades när vi som barn tolkade våra föräldrar på ett visst sätt. Men också om de sade saker till oss som inte var ok. Som barn gjorde vi deras kommentarer till sanningar. Många gånger är vi omedvetna om de här inre rösterna. Det är viktigt att vi tar reda på hur de låter så att vi kan bemöta oss själva bättre.

Hur möter man sitt inre barn?

Jag brukar tänka att så fort jag känner något så är det mitt inre barn som känner. Känner jag mig ledsen så stannar jag upp. Lyssnar inåt och reflekterar över vad det är som gör mig ledsen. Jag tillåter mig att vara ledsen tills jag är ledsen klart. När man tränar på att möta sitt inre barn så kommer självmedkänslan av sig själv till slut. En bra övning att göra kan vara att skriva ett kärleksbrev till sig själv i olika åldrar. Se här för https://sverigesbastaforetag.se/2022/10/28/ovning-sjalvmedkansla-varfor-ar-det-viktigt-att-vara-snall-mot-sig-sjalv/

Försök vara uppmärksam på hur din inre röst brukar låta. Kom ihåg att ingen presterar bättre av att bli kritiserad eller nedtryckt!

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *