Okategoriserade

Det var aldrig mitt fel – idag ser jag min del

Varför blir jag illa behandlad? Är jag på fel ställe?
När vi lär känna oss själva och lever efter våra egna värderingar så känner vi när vi är på fel väg. Den enda som kan och ska ta ansvar för det är jag själv.

När andra inte behandlar dig med respekt

Varför blir jag illa behandlad? Är det mitt fel? Nej, det är det aldrig. Det troliga är att du har en del i det, troligtvis inget du är medveten om eller medvetet har bjudit in till. Här vill jag dock förtydliga, det finns alltid situationer som du inte har kunnat påverka. Som barn hade du förmodligen inget val. Till en början föddes du in i den familjen du kom till. Under tiden du växte upp kanske du blev illa behandlad. Medan du växte upp kunde du inte lämna och byta familj.

Tillåt dig att se när du blir behandlad illa

Även som vuxen hamnar du i situationer som du innan inte kunnat förutse och inledningsvis inte heller har en del i. Det jag pratar om här är när vi stannar kvar i situationer och relationer där andra inte behandlar oss väl och samtidigt tar vi kanske på skuld för det. Vi behöver lära oss att se när vi inte blir behandlade rättvist och efter det se om det är dags att kliva ur en situation eller relation för att skydda oss själva. Det ansvaret kan vi aldrig lämna över till andra.

På en arbetsplats

För ganska många år sedan nu var jag på en arbetsplats med ett ledarskap som inte var bra för mig. Samtidigt som de värderingar som fanns på arbetsplatsen krockade med mina egna värderingar. Jag hade dessutom en chef som inte behandlade mig på ett schysst sätt. Medan jag samtidigt hade en tuff period i mitt privatliv. Slutligen ledde det till att jag fick en utmattningsdepression. Idag är det tydligt för mig hur jag körde över mig själv genom att vara på en arbetsplats som för det första inte var bra för mig och för det andra tillät jag att andra behandlade mig illa. Samtidigt som jag hade en kärleksrelation där jag lät mig behandlas på ett sätt som jag sedan dess aldrig skulle tillåta igen.

Varför stannade jag?

Så varför stannade jag så länge på den här arbetsplatsen så att jag till slut blev sjuk?  Min medberoendeproblematik gjorde att jag, trots att jag blev behandlad illa så kände jag under tiden en lojalitet till min arbetsgivare. Att slutföra mitt uppdrag var något jag under tiden kände ansvar för. Så småningom trodde jag att ledningen se hur det stod till och göra något åt det. Det hände inte så länge jag kvar. Men faktiskt inte så långt efter. Idag kan jag se att min del i situationen var att stanna kvar, inte skydda mina gränser. Läs mer om att skydda sina gränser här. Vid den här tiden i mitt liv hade jag börjat få syn på vad jag hade för värderingar. Vad jag tyckte var viktigt och vad jag ville göra med mitt liv.  Jag hade påbörjat mitt tillfrisknande och börjat ana att jag kanske inte var till för alla andra. Jag började förstå att jag var den viktigaste personen i mitt liv. Men där och då hade jag inga sätt att stå upp för mig själv på ett sunt sätt.

Att gå från ett arbete eller till ett nytt?

Många gånger har jag fått hör att man ska gå till ett nytt arbete inte från det gamla. Jag håller inte med. För mig är inte det alltid sant. Varför ska jag tillåta att bli illa behandlad  och dessutom må dåligt när jag går till jobbet? Ibland är vi på arbetsplatser som vi behöver skydda oss från. Arbetsplatser som för det första bryter ner oss och därpå kanske gör oss sjuka. Det behöver inte betyda att det är en arbetsplats som är dålig för alla. Men allt passar inte alla. Först och främst har jag en skyldighet att lära känna mig själv. Jag behöver ta reda på vad som är viktigt för mig och vad jag trivs med. Ingen annan än du kan veta det.

Hitta dina värderingar och vad som är viktigt för dig

När jag hittat vad som är viktigt för mig är det dags att dessutom ta konsekvenserna av det. Det är inte alltid lätt. På vägen kan jag samtidigt uppleva att mina prioriteringar krockar. Jag behöver kanske inledningsvis möta mina rädslor. Kanske bär jag på gamla sanningar som tidigare passat mig men som till slut inte tjänar mig längre. Ett första steg att ta är att formulera vad som är viktigt för dig i ditt yrkesliv samtidigt som du kan reflektera över vad som ligger i din makt att förändra. Slutligen är det dags att bestämma dig för vad du vill förändra- Är det dags att byta arbete? Ska du våga ta klivet till det du drömmer om?

Tips på övning

Till en början kan du lista vad som är viktigt för dig. Så här skulle det kunna se ut:

  • Känna engagemang
  • Skälig lön
  • Känna mig trygg och uppskattad
  • Använda min kompetens
  • Flexibel arbetstid
  • Styra över när mina arbetsuppgifter ska utföras
  • Lediga helger

Nästa steg

Punkt för punkt gå igenom din lista och reflektera över dels hur viktig varje pun:kt är för dig. Efterföljande steg är att reflektera över hur väl du tycker att det uppfylls idag. Om det är till hjälp kan du använda en skattningsskala på t ex 1-10. Där 1 är lågt och 1o högsta värde. Då kan det se ut så här:

   Viktigt för mig   Viktigt Nuläge  Önskat läge
Känna engagemang 10 8 8
Skälig lön 9 8 9
Känna mig trygg och uppskattad 10 4 8
Använda min kompetens 9 2 8
Flexibel arbetstid 8 3 8
Styra över när mina arbetsuppgifter ska utföras 7 5 8
Lediga helger 8 9 8

När du har gjort den här inventeringen är det bara du som bestämmer om och vad du vill göra åt den.

Varmt lycka till med din kartläggning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *