Okategoriserade

Att leva sin dröm – Jag lever min med Stilla hem

Så här föddes Stilla hem

Stilla hem föddes ur en längtan att kunna erbjuda en plats för stillhet och lugn och ro. En plats där det finns möjlighet att höra sin egen inre röst.

Hösten 2015 satt jag och arbetade på bank. På nyheterna rapporterades det om hur folk drunknade i Medelhavet. Där och då insåg jag att jag kan inte sitta här och vända papper när folk dör. Sagt och gjort i juni 2016 lämnade jag bankvärlden för att ta ett friår. Nu skulle jag ta reda på vad jag skulle göra med resten av mitt yrkesliv.

 

Det första jag gjorde var att åka på en träningsresa till Rhodos. På Rhodos tog jag mig tid att meditera varje dag och fundera på framtiden. Här kom min vision. “Alla människor som föds på den här jorden ska leva ett rikt och meningsfullt.” Jaha, tänkte jag. Vad ska jag göra med det? Jag hade under de senaste åren börjat intressera mig för socialt arbete. Jag hade uppdrag både som kontaktfamilj och kontaktperson. Drömmen om en gård där jag skulle ta emot familjer med olika problem växte fram. Familjer jag kunde stötta i att leva ett meningsfullt liv. Att finnas tillhands och hjälpa för att utveckla sociala färdigheter. Dessutom såg jag framför mig att familjerna skulle få hjälp med terapi, samtidigt som de skulle tränas i sitt föräldraskap och dessutom få med sig färdigheter för att kunna hantera sina vardag.

Det första steget

En av de första sakerna jag bestämde mig för att göra var att läsa till samtalsterapeut.  Snart hade jag bestämt mig för en grundläggande psykoterapi utbildning med ACT-inriktning. I den ingick om man ville en specialisering på beroende och medberoende. Först tänkte jag att, nej, det är inget för mig. Jag ska inte arbeta med missbrukare och dessutom ville jag fokusera på att bli en ACT-terapeut. Ändå satt jag där den första lektionen på specialisering till beroende och medberoende. Där och då öppnades en ny värld för mig. Jag fick insikter i min egen medberoendeproblematik. Vill du läsa mer om det? Se mitt blogginlägg om hur jag fick syn på mitt medberoende.

Helt plötsligt fick jag ett språk för mig egen problematik med att ta överansvar utöver det sätta andras behov framför mina egna. Dessutom svårigheter med att veta vad jag själv känner och behöver. Men nästan alltid full koll på vad andra behöver. Här fick jag möjlighet att ta del av verktyg och teorier som hjälpte mig i mitt fortsatta växande.

Att möta egna klienter på Stilla hem

Under mitt andra år på utbildningen började jag ta emot träningsklienter. Jag älskade det. Det var fantastiskt att få möta människor i olika situationer. För det första att få ta del av deras livshistoria och samtidigt kunna möta och guida dem från där de befann sig. Det var alltifrån ångest och oros problematik, svårigheter på arbetsplatser och i kärleksrelationer, men också frågor rörande föräldraskap. Jag mötte människor som växt upp i dysfunktionella familjer och som kanske dessutom i nutid levde i relationer som inte var bra för dem. Att kunna  guida och vägleda dessa individer att lyssna till sitt inre så att de kunde hitta svaren och vägen framåt i sig var magiskt att få vara med om.

Att leda anhöriggrupper

Under hösten 2018 fick jag möjlighet att leda grupper för anhöriga till missbrukare och individer med psykisk ohälsa. Det var ett fantastiskt givande och lärorikt uppdrag som jag hade under fyra år. Samtidigt som jag lärde mig massor mer om medberoende. Vilka svårigheter och utmaningar det kan kan finnas när man är förälder, barn, syskon eller partner till någon med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Så småningom  blev det tydligare och tydligare att de som verkade ha det svårast med sin medberoendeproblematik var de som hade med sig svårigheter från barndomen.

Alla var inte medvetna om att de bar med sig svårigheter från sin barndom men för andra var det tydligt. Det behöver inte vara en tydlig missbruksproblematik eller svår psykisk ohälsa. Den gemensamma nämnaren jag kan se är att man tidigt i sin barndom av olika anledningar lärt sig att sätta andras behov före sina egna, kanske har man stängt av sina känslor, lärt sig att ta hand om en förälder eller syskon.

En egen mottagning i Täby

Våren 2021 öppnade jag min egen mottagning i Täby. Till att börja med kom det ett par klienter i veckan. Sakta men säkert har verksamheten vuxit. Idag tar jag emot klienter i olika åldrar och med olika problematik. Jag erbjuder samtalsterapi, föräldrastöd och medberoendeterapi. På Stilla hem erbjuder jag också gruppträffar för anhöriga. Det har inte alltid varit lätt. Det har inte varit en spikrak väg. Ofta har jag tvivlat, ibland har jag velat ge upp.

Idag är jag så tacksam att jag slutligen arbetar med det jag älskar och känner mig ödmjuk inför alla klienter som kommer till mig och blir hjälpta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *