Okategoriserade

Medberoende – Så här fick jag syn på mitt!

Uppvaknandet – jag är medberoende

Medberoendet ett känslomässigt fängelse
Medberoendet kan beskrivas som ett känslomässigt fängelse. På grund av tidigare upplevelser har jag varit tvungen att utveckla strategier för att skydda mig. Som barn var det nödvändigt för att överleva. Men om jag tar med mig de här strategierna in i relationer när jag är vuxen, är det som att jag bygger mitt eget känslomässiga fängelse.

När jag själv fick syn på mitt medberoende och satte de orden på min problematik var när jag valde att utbilda mig till samtalsterapeut. Samtidigt som jag utbildade mig till samtalsterapeut med ACT-inriktning fick jag möjlighet att också specialisera mig inom beroende och medberoende. Jag minns så väl den första lektionen när läraren skriver ner följande personliga egenskaper;

 •  Självcentrerad – har många behov
 • Manipulativ
 • Dålig självkänsla ofta kopplad till skam
 • Kraftiga humörsvängningar – känslostyrd
 • Ej i kontakt med sina känslor
 • Ser sig som ett offer
 • Allt eller inget
 • Ansvarslös
 • Svårt i nära relationer och med intimitet
 • Inte kapabel att härbärgera svåra känslor fullt ut
 • Svårt att ta ett nej
 • Är gränslös
 • Förnekar verkligheten
 • Den viktigaste relationen är den med drogen
 • Ofta drivna, tar mycket plats, inspirerande, förtroendeingivande

Det kändes som jag fick ett slag i magen, efter varje egenskap hon skriver ner växer det sakta fram en bild av min senaste pojkvän. Honom som jag haft så svårt att släppa! Avslutningsvis skriver min lärare följande överskrift ”Beroendepersonligheten”.  Sakta sjunker det in. Han har en beroendeproblematik. Till en början hade jag varit så trygg i att det inte fanns någon beroendeproblematik, han missbrukade ju varken alkohol eller droger. Idag förstår jag att han hade ett träningsberoende och dessutom kanske ett sex- och kärleksberoende.

Uppvaknandet del två

Därpå skriver hon ner följande egenskaper 

 • Fokus utanför sig själv
 • Inte i kontakt med sina egna behov
 • Tar överansvar
 • Omhändertagande
 • Värdet ligger i vad andra runt om tycker om mig
 • Dålig självkänsla
 • Inte kapabel att härbärgera svåra känslor fullt ut
 • Blandar ihop intensitet med intimitet
 • Tar på sig skulden för andra människors negativa känslor
 • Läser av andra människors känslor och gör dem till sina egna
 • Har kontrollbehov 
 • Säger nej men gör ja
 • Är gränslös
 • Förnekar verkligheten
 • Pendlar mellan att förminska och förstora sig själv
 • Omvärldsberoende
 • Manipulativ
 • Otydlig
 • Känner sig som ett offer
 • Fysiska symptom 

Slutligen skriver hon ”Medberoendepersonligheten” som överskrift.

Det första som slår mig är att här har hon fångat in hela mig. Där och då jag fick ett nytt språk för min problematik och en helt ny förståelse för mig själv. Helt plötsligt blev det så tydligt varför jag föll handlöst för min senaste pojkvän, dessutom passade vi som hand i handske. Först jag, som ett skolboksexempel på någon som är medberoende. Därpå min ex pojkvän som en klassisk beroendepersonlighet.  

I det ögonblicket började min resa till ett tillfrisknande på riktigt.

5 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *